Agenda

 

2018/2019

 

       September

25-09: ALV en constitutieborrel

 

      Oktober

03-10: I*ESN international cantus

08-10: De Wereld Draait Door bezoek

24-10: Eerstejaarsactiviteit

 

       November

06-11: Bedrijfsbezoek LiveWall

13-11: Studiereis informatiesessie

14-11: Oude leden activiteit

20-11: Rumble in the Jungle (I*ESN X Animo feest)

27-11: Sinterkerst borrel

 
       December 

10-12 tot 21-12: Tentamenperiode

10-12: Animo studie ruimte

24-12 tot 30-12: Vakantie

 
      2019
       Januari

07-01 tot 25-01: (her)Tentamenperiode

25-01: Human Library: Meet your prejudice!

28-01: Start tweede semester

30-01: Animo nieuwjaarsborrel

 
       Februari

04-02: Animo & Unicef kroegcollege: Slacktivism

05-02: Bedrijfsbezoek De Effenaar Eindhoven

13-02: Kroegcollege met Professor Arfman

20-02: Symposium over huisvesting internationals

21-02: Tweede informatiesessie studiereis

 
       Maart

13-03 tot 20-03: Studiereis naar Praag

25-03 tot 29-03: Midterms

 

       April

01-04 tot 05-04: Resits

10-04: Bedrijfsbezoek AD Tilburg

 

       Mei

06-05 tot 10-05: Lustrum week

 

       Juni

03-06 tot 21-06: Tentamenperiode

24-06 tot 30-06: Hertentamen periode

 

       Juli

01-07 tot 12-07: Hertentamen periode