Commissies binnen Animo

Dit jaar hebben we binnen Animo vier commissies waarin leden actief mee kunnen werken aan het organiseren van evenementen. De commissies dit jaar zijn: de Activiteitencommissie, de Reiscommissie, de Lustrumcommissie en de Animo News Commissie.Activiteiten-commissie

De Activiteitencommissie is in de eerste plaats verantwoordelijk voor alle informele activiteiten van onze vereniging. Als commissielid mag je bijvoorbeeld alle borrels organiseren, maar ook ander informele activiteiten zoals de Sinterkerst activiteit of de eerstejaarsactiviteit. Daarnaast zal er verder in het jaar nog een kleiner groepje geselecteerd worden voor extra hulp in het regelen van de bedrijfsbezoeken.

Reiscommissie

De reiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse studiereis. Denk hierbij aan het bepalen van de bestemming, het regelen van vervoer, verblijf, en het opzetten van het hele programma gedurende de reis. Bij het opzetten van het programma hoort het regelen van bedrijfsbezoeken en contact leggen met de universiteit en studenten in de stad van bestemming, maar natuurlijk ook een leuke en informele invulling geven aan het programma.

Lustrum-commissie

Dit jaar viert Animo zijn tweede lustrum! Daarom is de Lustrumcommissie in het leven geroepen om te zorgen voor alle activiteiten rondom de viering van ons lustrum. We hebben al een aantal ideeën, maar zijn ook erg benieuwd naar de inbreng van onze commissieleden.

Animo News Commissie

De Animo News Commissie focust zich op de krant van onze studievereniging. Deze is in 2018 opgestart en heeft sinds het nieuwe academisch jaar zijn eigen commissie gekregen. In Animo News worden updates gedeeld met betrekking tot onze studievereniging, bijvoorbeeld over aankomende activiteiten, verjaardagen van leden etcetera. Daarnaast bevat het ook columns door Animo leden, horoscopen en interessante artikelen. Er is veel ruimte voor creativiteit en nieuwe ideeën vanuit onze commissieleden.